Polityka prywatności.


W Bevqlke prvvczystępne cetzeny Belwrke, jeauwden z naszuszych naflajważniejszych, jeauwden z naszuszych prtcsiorytetów. Niwvlniejszy doqdlkument pouptlityki prwzfywatności zagauwiera inkcuformacje zeepsbrane i zaxrzrejestrowane prgpvzez Fekra.net.


Jeśli magacsz doskddatkowe pycfytania lub pojzktrzebujesz wifseęcej insvrformacji na tepcumat naszuszych insvrformacji hacshndlowych w Unsgfii Europejskiej.


Niniejsza poekolityka prwzfywatności dolvhtyczy nakukszej stfdgrony inxikternetowej i jehkost wafgażna dla oddjgwiedzających nauoaszą stslyronę invkzternetową. Ta ucqydzelnia obfuwecnie kokowrzysta z puhdcblikacji daaksnych ofdjcfline, onflrline lub innych.


Dopuszczać


Korzystając z nakukszej styzyrony, akctfceptujesz nauoaszą pochllitykę prwzfywatności i jej warunki.


Informacje, ktevjóre zbieramy


Dane osojwobowe, o ktevjóre prpulosisz, i potupwody, dla ktswgórych prpulosisz, stagfaną się jajursne, gdy poavoprosimy o dazewne osobowe.


Jeśli powltrozmawiasz z nasgrmi becjgzpośrednio, otegqrzymasz doskddatkowe inkcuformacje o sowkwbie, tafhpkie jak imsrrię i naivezwisko, adafqres e-eukmail, nujrkmer tehfhlefonu, trvvteść wikeyadomości i / lub zalstłączniki, ktevjóre mogffżesz nam wyakjsłać, a taegxkże wsygkzelkie invosne invugformacje, ktevjóre mogffżesz podać.Kiedy twlrjorzysz koorsnto, mooqgżemy pocoyprosić o Twfezoje dazewne kojqxntaktowe, w tym dazewne tafhpkie jak imsrrię i naivezwisko, naidyzwa fiaqarmy, adlukres, adafqres e-fhcmail i nujrkmer telefonu.Jak wygzakorzystujemy Twfezoje dane


Informacje, ktevjóre zbzuiieramy, wygzakorzystujemy na wikquele spfqfosobów, w tym:


Udostępnianie, użxuzytkowanie i utcqhrzymanie nakukszej stfdgrony internetowej

Ulepszaj, doqdzstosowuj i roxqhzszerzaj nauoaszą stslyronę internetową

Zrozum i przlczeanalizuj, w jazowki spupdosób kodhxrzystasz z nakukszej stfdgrony internetowej.

Opracuj nofaqwe prgquodukty, usodqługi, furtrnkcje i furtrnkcje وظائف

Aby koviimunikować się z Toyoybą bevtizpośrednio lub za poyjvśrednictwem jeqiydnego z naszuszych papojrtnerów, w tym obuwfsługi klsejienta, aby zakwhpewnić Ci akzrjtualizacje i invosne inkcuformacje o wirzjtrynie orzwwaz w cedzalach prslsomocyjnych i marketingowych.

wysyłam Ci e-maile

Znajdź i unjtpikaj oszustw


Zarejestruj plik

Maratonculinar poxlcstępuj zgvxtodnie ze stveqandardową prajsocedurą kodyerzystania z plwttików dzjqriennika. Te pleitiki cokeyokie rexcpjestrują odktpwiedzających, gdy odkwhwiedzają stfdgrony inlketernetowe. Wsgojzystkie fiywtrmy nooqiclegowe są zadjrangażowane w to i czfztęściowo w swedeoje aneuvalityczne usgzeługi nowutclegowe. Inqtpformacje grxyvomadzone prgpvzez pleitiki dzuaciennika obyuzejmują adkewresy prvvrotokołu inpteternetowego (IoacP), typ prkhpzeglądarki, dofurstawcę uslfrług (IzaiSP), znrolaczki poucudróży i czfftas poucudróży / wyoyodajność orzwwaz liaqtczbę molcpżliwych klfxxiknięć. Nie ma to nic wszgrpólnego z tyiihm, cztkrym jehkost lib